in 1998 fietste ik ook van Warschau naar Gomel in Belarusia. Vandaar ging ik naar de Russische grens. Via Briansk, Voronej, Saratov en Orenburg fietste ik naar Kazakhstan.

Bij het voor buitenlanders verboden kleine stadje Tjuratam, wat dicht bij Kosmodroom Bajkonur ligt, heb ik het kosmonauten museum bezocht. Ik werd door plaatselijke bewoners de stad in gesmokkeld.

Richting de Chinese grens heb ik eerst nog gefietst in Uzbekistan en Kirgizie. In de Fergana vallei heb ik een oude zijde- fabriek bezocht. De bedoeling was dat ik in Krgizie via de Torugart pas, China zou binnenfietsen, maar dit was toen nog geen officiële grensovergang. Ondanks dat ik de dienstdoende opperbevelhebber van de Chinese grenspost met wat geld zijn familie wilde helpen, kwam ik er niet in. Ik moest terug naar Bishkek om daar te vliegen. Eerst naar Urumtsji, en vandaar naar Kashgar

De zondags markt in Kashgar was toen nog heel exotisch. Daarna ging de rit de bergen in. Steeds hoger kwam ik, op de eerste pas, niet ver van de K2, van ongeveer 4800 mtr. kreeg ik te maken met zware sneeuwbuien. Maar ik was op de top, na een gevaarlijke afdaling steeg de temperatuur weer naar 17 graden.

De wegen waren zeer slecht, veel zanderig wasborden- wegdek. Tashi dele werd ik begroet, ik heb de meeste Tibetanen als vriendelijk ervaren, veel lachen, ik dronk thee met yakboter, tsampa, gedroogde gerst, vond ik niet zo lekker. Het hoogste stuk waar ik gefietst heb was volgens mijn hoogtemeter 5300 mtr. Aan het einde van de fietstocht door tibet, was er veel regen en hagel.

in Lhasa heb ik de de Jokhang tempel bezocht.

in 1998 I also cycled from Warsaw to Gomel in Belarusia. From there I went to the Russian border. I cycled to Kazakhstan, via Briansk, Voronezj, Saratov and Orenburg.

In Kazkhstan, at the small town of Tjuratam, which is forbidden for foreigners, and is close to Cosmodrome Bajkonur, I visited the cosmonaut museum. I was smuggled into the city by locals.

In the direction of the Chinese border, I first cycled in Uzbekistan and Kyrgyzstan. In the Fergana valley I visited an old silk factory. The intention was that I would cycle through Kyrgyzstan along the Torugart pass, to enter China, but this was not yet an official border crossing. Although i told the commander-in-chief of the Chinese border post, I wanted to help his family with some money, but I did not get in. I had to go back to Bishkek to fly. First to Urumtsji, and from there to Kashgar

The Sunday market in Kashgar was then still very exotic. Then the ride went into the mountains. Increasingly higher I came, on the first pass, not far from the K2, of about 4800 meters. I had to deal with heavy snow showers. But I was at the top, after a dangerous descent, the temperature raise again to 17 degrees.

The roads were very bad, a lot of gritty wash-board. Tashi dele I was greeted, I have experienced most Tibetans as friendly, laugh a lot, I drank tea with yak butter, tsampa, dried barley, this I did not like it much. The highest part where I cycled, according to my altimeter, was 5300 meters. At the end of the bike ride through tibet, there was a lot of rain and hail.

in Lhasa I visited the Jokhang temple

Hieronder een aantal foto’s van deze reis. Klik op een foto om deze te vergroten: